— Fakta —

Människan har varit aktiv i alla tider, det är först i modern tid vi blivit stillasittande. Men vår hjärna och kropp är fortfarande anpassade för ett liv i rörelse. Stillasittande kontor gör att vi både mår och presterar sämre. Genom att bli mer aktiv på kontoret uppnås många fördelar, både för hjärnan och för hälsan. Här nedan kan du läsa mer om de effekter som forskningen påvisat.

analysis-blackboard-board-355952.jpg

KREATIVITET

Bli mer kreativ - aktivera hjärnan! Cirkulationen av syrerikt blod till hjärnan ökar när vi rör på oss, till exempel promenerar. Då förbättras vår kreativa förmåga med över 50%. Denna tillfälliga effekt aktiveras bäst av måttlig aktivitet som lätt kan utföras på kontoret.

 
SSP_21044.JPG

MINNET

Även minnet förbättras när vi rör på oss och blodcirkulationen till hjärnan ökar. Man minns till exempel 20% fler glosor om man rör på sig när man lär in glosorna. Denna tillfälliga effekt aktiveras bäst av måttlig aktivitet.

Genom att träna mer intensivt på fritiden kan man även få bestående förbättring av minnet.

 
sj-baren-714652-unsplash.jpg

STRESS

Det moderna arbetslivet ställer ofta stora krav och kan leda till stress. Forskningen visar att vår förmåga att hantera denna stress förbättras avsevärt när vi är aktiva och rör på oss.

 
jon-flobrant-1362-unsplash.jpg

HÄLSA & SJUKSKRIVNING

En aktiv livsstil är avgörande för vår hälsa och minskar risken att dö i förtid samt att drabbas av hjärtkärl-sjukdomar, diabetes, vissa cancerformer, demens m.fl. De vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning motverkas av regelbunden fysisk aktivitet. Tyvärr rör de flesta inte tillräckligt på sig och våra stillasittande jobb bidrar till detta.

Läkarförbundet rekommenderar att vi undviker långvarigt stillasittande och rör på oss minst 30 minuter om dagen, till exempel rask promenad. Aktiviteten kan delas upp i 3 perioder om 10 min. Denna rekommendation kan uppfyllas under arbetsdagen med rätt utrustning, som t.ex. Deskbike eller Walkdesk. 

Hälsoeffekterna blir ännu större om man dessutom tränar lite mer intensivt på fritiden, till exempel jogging.