— Personuppgifter —

Policy för behandling av personuppgifter 

 

I denna policy förklaras hur personuppgifter hanteras av Activion Active Environments AB, som här benämns Activion.

 

Activion tar din personliga integritet och dataskydd på stort allvar, vi hanterar därför personuppgifter på ett ansvarsfyllt och säkert sätt. I denna policy går vi igenom villka personuppgifter vi hanterar samt hur och varför vi gör det. Denna policy gäller för de personer som handlar i Activions onlinebutik eller som kontaktar Activion vi e-mail, telefon eller kontaktformulär.

 

Personuppgifter är all slags information som är relaterad till och kan användas för att identifiera en person. Exempel på personuppgifter som Activion behandlar är Namn, telefonnummer, e-mailadress och adress. Kortnummer för betal- och kreditkort och andra betalnings- och bankuppgifter hanteras av Activions underleverantör Paypal. Vi behandlar endast personuppgifter på laglig grund där den juridiska grunden för behandling utgörs av samtycke. Behandlingen av personuppgifter sker för att Activion skall kunna leverera den varor, tjänster och information som beställs/efterfrågas via Activions hemsida, onlinebutik, via e-mail, telefon eller annan direkt förfrågan.

 

Underleverantörer. Activion använder sig av följande underleverantörer:

Paypal – för säker betalning online.

Ecwid system för onlinebutik.

Wix för hemsida.

Binero för hosting av domän, DNS och e-mail.

 

Dina rättigheter. Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR har du rätt att fritt begära ut information om vilka uppgifter som eventuellt sparats om dig. Du har även rätt att radera eller korrigera dessa uppgifter. För att begära ut eventuella personuppgifter samt önskemål om att radera eller korrigera dessa så ber vi dig att vända dig till Activion via brev eller e-mail på nedanstående adress. Ange tydligt din identitet.

 

Activion Active Environments AB

Scheelevägen 15

223 70 Lund

 

E-mail: info@activion.se

 

Datasäkerhet. Activion och dess underleverantörer hanterar data gällande personuppgifter på ett säkert sätt. Därmed skyddas personuppgifter från obehörig tillgång, förändring eller förstörelse. Dataöverföringar sker via krypterad transport enligt HTTPS.

 

Ansvar. Activion är personuppgiftsansvarig vilket innebär att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt enligt denna policy samt att dina rättigheters tas tillvara.